Deklarata për skedarët e personalizimit

1. Deklarata për kukit
1.1. Rreth kukive
Uebsajtet përdorin teknika inteligjente dhe të dobishme për të përmirësuar lehtësinë e përdorimit nga përdoruesi dhe për ta bërë sajtin sa më interesant që të jetë e mundur për secilin vizitor. Një prej teknikave më të mirënjohura përfshin kukit. Kukit mund të përdoren nga zotëruesit e uebsajtit ose palët e treta, siç janë reklamuesit, të cilët komunikojnë përmes uebsajtit që vizitoni.

Kukit janë skedarë të vegjël teksti që uebsajtet i ruajnë në kompjuterët e përdoruesve. Informacioni që përmbajnë kukit mund të përdoret gjithashtu për të gjurmuar lundrimin tuaj në uebsajte të ndryshme që përdorin të njëjtin kuki.

Kukit klasifikohen sipas kohëzgjatjes dhe se kush i vendos ato.

Ne besojmë se është e rëndësishme që ju të informoheni rreth kukive që përdor uebsajti ynë dhe për çfarë qëllimi përdoren ato. Qëllimi është i trefishtë: ne duam të garantojmë privatësinë tuaj, lehtësinë e përdorimit, si dhe financimin e uebsajtit tonë, sa më shumë që të mundemi. Shpjegimi i mëposhtëm ju tregon më shumë rreth kukive të përdorura në uebsajtin tonë dhe përmes tij dhe për çfarë qëllimesh.

2. Si përdoren kukit nga Volvo Group dhe/ose bizneset dhe markat e tij
Volvo Group i përdor kukit për të grumbulluar statistikat e vizitorëve dhe për të regjistruar informacione rreth preferencave tuaja ndërsa navigoni përmes uebsajteve. Qëllimi ynë për të përdorur kukit është të përmirësohet përdorimi i sajtit për ju si vizitor.

3. Kukit dhe funksionet e tyre
Lloje të ndryshme kukish përdoren për qëllime të ndryshme.
Më poshtë do të gjeni një listë me llojet më të zakonshme të kukive dhe qëllimet për të cilat përdoren.

3.1. Kukit e sesionit
Kukit e sesionit ruhen përkohësisht në memorien e kompjuterit tuaj ndërsa lundroni në një sajt, për shembull për të monitoruar se cilën gjuhë keni zgjedhur. Kukit e sesionit nuk ruhen në kompjuterin tuaj për një periudhë të gjatë kohore, por gjithmonë zhduken kur ju mbyllni shfletuesin e uebit.

3.2. Kukit e përhershëm ose kukit monitorues
Një kuki i përhershëm ruan një skedar në kompjuterin tuaj për një kohë të gjatë; ky lloj kuki ka datë skadence. Kukit e përhershëm i ndihmojnë uebsajtet të kujtojnë informacionin dhe cilësimet tuaja kur t'i vizitoni në të ardhmen. Kjo rezulton në akses më të shpejtë dhe më praktik duke qenë se, për shembull, nuk keni pse të identifikoheni sërish.

Kur ka kaluar data e skadencës, kuki fshihet automatikisht kur ktheheni në uebsajtin që e ka krijuar.

3.3. Kukit e palës së parë
Këta vendosen nga vetë uebsajti (i njëjti domen si ai që është në shiritin e adresës së shfletuesit) dhe mund të lexohen vetëm nga ai sajt. Këta kuki përdoren zakonisht për të ruajtur informacione të tilla si preferencat tuaja, për përdorim kur vizitoni sërish sajtin.

3.4. Kukit e palëve të treta
Këta vendosen nga domene të ndryshme nga ai i shfaqur në shiritin e adresës së shfletuesit që është nga një organizatë ndryshe nga zotëruesi i uebsajtit.

Kukit që, për shembull, përdoren për të grumbulluar informacione për reklama dhe përmbajtje të personalizuara si edhe për statistika uebi, mund të jenë “kuki të palëve të treta”.

Duke qenë se kukit e palëve të treta e bëjnë të mundur krijimin e më shumë anketave gjithëpërfshirëse për zakonet e lundrimit të përdoruesit, ato mund të jenë më delikate nga këndvështrimi i integritetit; për këtë arsye, shumica e shfletuesve të uebit ju lejojnë të rregulloni cilësimet tuaja për të mos pranuar kuki të palëve të treta.

3.5. Skedarët e personalizimit "Flash"

Skedarët e personalizimit "Flash" (LSO) janë të dhëna që mund të ruajnë në kompjuterin tuaj faqet e internetit që përdorin "Adobe Flash".

Skedarët e personalizimit "Flash" janë një mënyrë e re për të gjurmuar lëvizjen tuaj dhe për ruajtjen e shumë më tepër informacioneve rreth jush sesa skedarët e zakonshëm të personalizimit. Një disavantazh i madh skedarëve të personalizimit "Flash" është fakti se nuk i gjeni dot në shfletues. Ata nuk shfaqen në listën e skedarëve të personalizimit që mund të shihni kur u hidhni një sy skedarëve të personalizimit të ruajtur aktualisht në shfletuesin e internetit. Skedarët e zakonshëm të personalizimit HTTP nuk ruajnë dot më shumë se 4 kilobajtë të dhëna, ndërsa skedarët e personalizimit "Flash" mund të ruajnë deri në 100 kilobajtë.

Skedarët e personalizimit "Flash" janë teknikisht të ngjashëm me skedarët e zakonshëm të personalizimit. Pothuajse të gjithë shfletuesit e internetit kanë një modul "Flash" që përdoret për shfaqjen e prezantimeve në format "Flash". Një shembull i njohur i prezantimeve në "Flash" është videoluajtësi i faqes së videove "YouTube". (Skedarët e personalizimit "Flash" nuk janë të lidhura vetëm me "YouTube", por vlejnë për të gjitha faqet e internetit që përdorin skedarë të tillë.)

Skedarët e personalizimit "Flash" nuk kanë afat skadimi. Ata qëndrojnë aktivë deri sa të fshihen.

3.5.1 Për çfarë i përdorim skedarët e personalizimit "Flash"
"Volvo Group" i përdor skedarët e personalizimit "Flash" për të mbledhur statistika dhe për caktimin e preferencave të zërit.

3.5.2 Si t'i çaktivizoj skedarët e personalizimit "Flash"?
Skedarët e personalizimit "Flash" nuk mund të bllokohen apo menaxhohen si zakonisht në shfletues, pasi ruhen në një vend tjetër, paneli "Global Storage Settings (Cilësimet e përgjithshme të ruajtjes)" te "Settings Manager (Administrimi i cilësimeve)" në internet në faqen e "Adobe".

Settings Manager (Administrimi i cilësimeve) mund të hapet nga faqja e "Adobe", por faktikisht funksionon në kompjuterin tuaj. Funksioni "Website Storage Settings (Cilësimet e ruajtjes së faqeve)" shfaq të gjithë skedarët e personalizimit "Flash" që ruhen aktualisht në kompjuterin tuaj. Skedarët e personalizimit "Flash" mund t'i fshini për faqe individuale ose për të gjitha njëherësh. Mund të rrisni gjithashtu ose të zvogëloni madhësinë në kilobajtë të të gjithë informacionit që ruhet në kompjuterin tuaj.

Nuk do të ruhen më skedarë personalizimi "Flash" nëse shkoni te "Global Storage Settings (Cilësimet e përgjithshme të ruajtjes)" dhe çaktivizoni opsionin "Allow third-party Flash content to store data on your computer (Lejo ruajtjen e të dhënave në kompjuter nga përmbajtje 'Flash' të palëve të treta)".

Nëse dëshironi ta çaktivizoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit "Flash" për secilën faqe më vete, këtë mund ta bëni te Settings Manager (Administrimi i cilësimeve).

Nëse i çaktivizoni skedarët e personalizimit "Flash", ne nuk mund të garantojmë se të gjitha funksionet e faqes sonë do të punojnë siç duhet.

4. Lista e kukive të vendosura nga Volvo Group

Emri i kukit Qëllimi
Adobe Analytics  
AMCV_###@AdobeOrg

Ky skedar personalizimi përdoret për të identifikuar një vizitor unik.

Data e skadimit: 2 vjet

s_cc

Ky skedar personalizimi caktohet e lexohet nga kodi "JavaScript" për të përcaktuar
nëse janë aktivizuar skedarët e personalizimit (thjesht caktuar "True").

Data e skadimit: Pas seancës

s_sq

Ky kuki vendoset dhe lexohet nga kodi JavaScript kur aktivizohet funksioni i ClickMap; përmban informacion rreth lidhjes së mëparshme që është klikuar nga përdoruesi.

Data e skadimit: Pas seancës

s_vi

Ky skedar personalizimi përdoret për të identifikuar një vizitor unik.

Data e skadimit: 2 vjet

s_fid

Ky skedar personalizimi përdoret për të identifikuar një vizitor unik.

Data e skadimit: 2 vjet

Adobe Target  
mbox

Skedar personalizimi i vendosur nga "Adobe Target" - përdoret për matjen e performancës së përmbajtjes të faqes duke përdorur kontrollin A/B.

Data e skadimit: 2 vjet

Akamai  
AKA_A2

Ky skedar personalizimi "Akamai" përdoret për të përshpejtuar shpërndarjen e përmbajtjes në faqet e internetit duke përdorur funksionin e përshpejtimit adaptiv. Përshpejtimi adaptiv (A2) është platforma inteligjente e "Akamai" që kryen vazhdimisht optimizime të performancës. Nuk ka nevojë të caktohen të dhëna specifike përdoruesi.

Kohëzgjatja e skadimit: 1 orë

Shërbimi "Amazon Web"  
AWSALB

Ne përdorim një shërbim të quajtur "TrackDuck" për t'u mundësuar përdoruesve të raportojnë gabime në faqen tonë të internetit. Ata nga ana e tyre përdorin "Amazon Web Services" për të hostuar sistemin e tyre. Skedari i personalizimit "AWSALB" u lejon ta ofrojnë shërbimin së bashku me shërbime të tjera duke përdorur një balancues ngarkese, ndaj skedari i personalizimit regjistron thjesht se cili grup serverësh është duke jua ofruar shërbimin. 

Data e skadimit: 7 ditë

Hotjar  
_hjClosedSurveyInvites

Ky kuki vendoset pasi një vizitor ndërvepron me një dritare modali ftese për anketë. Përdoret për të siguruar që të mos shfaqet e njëjta ftesë nëse është shfaqur tashmë.

Data e skadimit: 1 vit

_hjDonePolls

Ky skedar personalizimi caktohet pasi vizitori plotëson një pyetësor duke përdorur miniaplikacionin "Feedback Poll". Përdoret për të siguruar që të mos rishfaqet i njëjti pyetësor nëse është plotësuar tashmë.

Data e skadimit: 1 vit

_hjMinimizedPolls

Ky kuki vendoset sapo një vizitor minimizon një miniaplikacion Feedback Poll. Përdoret për t’u siguruar që miniaplikacioni të qëndrojë i minimizuar kur vizitori shfleton nëpër faqen tuaj të internetit.

Data e skadimit: 1 vit

_hjDoneTestersWidgets

Ky kuki caktohet sapo një vizitor të dërgojë informacionin e tij në miniaplikacionin Recruit User Testers. Përdoret për të siguruar që të mos rishfaqet i njëjti formular nëse është plotësuar tashmë.

Data e skadimit: 1 vit

_hjMinimizedTestersWidgets

Ky kuki vendoset sapo një vizitor minimizon një miniaplikacion Recruit User Testers. Përdoret për t’u siguruar që miniaplikacioni të qëndrojë i minimizuar kur vizitori shfleton nëpër faqen tuaj të internetit.

Data e skadimit: 1 vit

_hjDoneSurveys

Ky kuki vendoset sapo një vizitor plotëson një anketë. Përdoret vetëm për të ngarkuar përmbajtjen e anketës nëse vizitori nuk e ka plotësuar ende anketën.

Data e skadimit: 1 vit

hjIncludedInSample

Ky skedar personalizimi vendoset për t'i bërë të ditur "Hotjar" nëse vizitori në fjalë përfshihet në mostrën që përdoret për të krijuar hartat e aktivitetit, hinkat statistikore, regjistrimet etj.

Data e skadimit: 1 vit

_hjShownFeedbackMessage

Ky skedar personalizimi vendoset kur vizitori minimizon ose plotëson komente hyrëse. Kjo kryhet në mënyrë që komenti hyrës të ngarkohet menjëherë si i minimizuar nëse ata kalojnë në faqe tjetër ku është caktuar të shfaqet.

Data e skadimit: 1 vit

_hjRecordingEnabled

Kjo vlerë caktohet kur fillon një regjistrim. Përdoret për të parë nëse përdoruesi po regjistron tashmë këtë seancë të caktuar.

Data e skadimit: 1 vit

Google Analytics  
__utmb

Në disa prej uebsajteve dhe faqeve tona ne përdorim Google Analytics për të grumbulluar të dhënat për statistika. Ky skedar personalizimi përcakton seancën e vizitorit.

Data e skadimit: Pas seancës

__utma

Ky skedar personalizimi identifikon vizitorët unikë

Data e skadimit: 2 vjet

__utmz

Ky skedar personalizimi gjurmon burimet e trafikut dhe shfletimin.

Data e skadimit: 6 muaj

_ga 

Ky skedar personalizimi përdoret për të dalluar përdoruesit.

Data e skadimit: 2 vjet

_gid

Ky skedar personalizimi përdoret për të dalluar përdoruesit.

Kohëzgjatja e skadimit: 24 orë

_gat

Ky skedar personalizimi përdoret për të ulur shpejtësinë e kërkesave. Nëse "Google Analytics" hapet nëpërmjet "Google Tag Manager".

Kohëzgjatja e skadimit: 1 minutë

Google AdWords  
NID

Ky skedar personalizimi regjistron një identifikues të veçantë që identifikon pajisjen e një përdoruesi që kthehet. Identifikuesi përdoret për reklama të profilizuara.

Data e skadimit: 6 muaj

Facebook  
fr

Përdoret nga "Facebook" si skedari i tyre kryesor për reklamimin, i cili përdoret për shpërndarjen, matjen dhe përmirësimin e përshtatshmërisë së reklamave.

Data e skadimit: 3 muaj

datr

Qëllimi i skedarit të personalizimit "datr" është të identifikojë shfletuesin e internetit që përdoret për t'u lidhur me "Facebook", pavarësisht nga përdoruesi i identifikuar në faqe. Ky skedar personalizimi luan një rol kyç në veçoritë e sigurisë dhe të integritetit të faqes së "Facebook".

Data e skadimit: 1 vit

locale

Ky skedar personalizimi përmban gjuhën e leximit të përdoruesit të fundit të identifikuar në këtë shfletues. Ky skedar personalizimi duket se caktohet vetëm pasi përdoruesi çidentifikohet nga faqja.

Data e skadimit: 6 ditë

wd

Ky skedar personalizimi ruan përmasat e dritares së shfletuesit dhe përdoret nga "Facebook" për të optimizuar paraqitjen e faqes.

Data e skadimit: 7 ditë

LinkedIn  
bcookie

Përdoret nga shërbimi i rrjetit social "LinkedIn" për monitorimin e përdorimit të shërbimeve të integruara. Browser ID Cookie.

Data e skadimit: 1 vit

bscookie

Përdoret nga shërbimi i rrjetit social "LinkedIn" për monitorimin e përdorimit të shërbimeve të integruara. Secure browser ID-cookie.

Data e skadimit: 1 vit

lidc

Përdoret nga shërbimi i rrjetit social "LinkedIn" për monitorimin e përdorimit të shërbimeve të integruara. 

Data e skadimit: 1 vit

BizoID

LinkedIn Ad analytics

Data e skadimit: 6 muaj

YouTube  
PREF

Regjistron një identifikues unik që përdoret nga "Google" për të mbajtur statistika se si i përdor vizitori videot e YouTube nëpër faqe të ndryshme interneti.

Data e skadimit: 2 vjet

5. Lista e kukive të palëve të treta

Emri i kukit Qëllimi
__stid
__uset
__unam
__stacxiommap
__stgmap
__stamap
__stdlxmap
pxcelBcnLcy
pxcelPage_c010
Ky është një funksion që u jep vizitorëve tanë mundësinë për të ndarë e rekomanduar përmbajtjen e faqes së "Volvo Trucks" nëpër rrjetet sociale.
UID
UIDR
Ne përdorim etiketat e uebit të ScorecardResearch për të grumbulluar të dhëna të tilla si vizitorët e rinj kundrejt atyre përsëritës, vulën kohore, URL-në, si dhe titullin e faqes së uebit. Etiketimi ScorecardResearch nuk përdoret për të identifikuar përdoruesin që viziton faqen. Gjithashtu, të dhënat e grumbulluara nga ScorecardResearch përdoren vetëm në formë të agreguar. Me fjalë të tjera, raportet që krijohen nga këto të dhëna nuk do të thonë Kompjuteri 1 shkoi nga pika A në pikën B në pikën C. Në vend të kësaj, raportet do të jenë gjithmonë të bazuara në një grumbullim të tërë kompjuterësh të ndryshëm, që do të thotë se raportet do të përmbajnë informacion të tillë si “67% e të gjithë popullatës së internetit shkoi në pikën A” ose “35% e individëve që shkuan në pikën A shkuan gjithashtu edhe në pikën B”.
demdex Ky kuki përdoret nga Adobe Analytics për të ndihmuar në identifikimin e një vizitori unik nëpër domene. Kuki demdex vendoset në domenin e palës së tretë, demdex.net, në shfletues. Ky domen është i ndarë nga sajti që vizitohet aktualisht nga një vizitor.
RT Skedar personalizimi që përdoret për "Sign-in with Linkedin (Identifikim nëpërmjet 'Linkedin')".


6. Menaxhimi i kukive

6.1. Si t’i shikojmë kukit

Duke qenë se kukit janë skedarë të zakonshëm teksti, ata mund të shfletohen me shumicën e programeve redaktuese ose përpunuese të teksteve ose të fjalëve. Ju mund të klikoni mbi një kuki për ta hapur atë. Më poshtë ndodhet një listë lidhjesh se si të shikoni kuki në shfletues të ndryshëm. Nëse përdorni një shfletues tjetër, konsultohuni me informacionin e kukive të atyre shfletuesve. Nëse përdorni celular, shihni manualin e pajisjes për më shumë informacion.

Firefox

Chrome

Internet Explorer 8-10


6.2. Çaktivizimi/aktivizimi ose fshirja e skedarëve të personalizimit
Për të kufizuar ose bllokuar skedarët e personalizimit përdorni cilësimet e shfletuesit të internetit.

Nëse nuk dëshironi që faqet e internetit të vendosin asnjë lloj skedari në kompjuterin tuaj, mund t'i përshtatni cilësimet e shfletuesit në mënyrë të atillë që të merrni njoftim përpara se të vendoset ndonjë skedar personalizimi. Po ashtu, mund të përshtatni cilësimet në mënyrë të tillë që shfletuesi juaj të refuzojë të gjitha kukit ose vetëm kukit e palëve të treta. Po ashtu, ju mund të hiqni çdo kuki që është vendosur tashmë. Vini re se duhet të përshtatni veçmas cilësimet për secilin shfletues dhe kompjuter që përdorni.

Kini parasysh se nëse nuk dëshironi kukit, ne nuk mund të garantojmë më funksionimin e duhur të uebsajtit tonë. Disa funksione të sajtit mund të humbin, ndërsa ju mund të mos jeni më në gjendje të shikoni uebsajte të caktuara. Për më tepër, refuzimi i kukive nuk do të thotë se nuk do të shikoni më reklama. Vetëm se reklamat nuk do të jenë më të përshtatura për interesat tuaja dhe do të përsëriten më shpesh.

Secili shfletues ka një mënyrë të ndryshme për të përshtatur cilësimet. Nëse është e nevojshme, konsultohuni me funksionin e “ndihmës” të shfletuesit tuaj, për të konfiguruar cilësimet e sakta.

Për të çaktivizuar kukit në celularin tuaj, shikoni manualin e pajisjes suaj për më shumë informacion.

Ju mund të lexoni më shumë rreth kukive në internet në http://www.aboutcookies.org/

7. Kukit e tjerë/të paparashikuar
Duke pasur parasysh mënyrën se si funksionon interneti dhe uebsajtet, ne nuk kemi gjithmonë informacion për kukit që vendosen nga palët e treta përmes uebsajtit tonë. Kjo aplikohet në veçanti në rastet ku faqja jonë e uebit përmban elemente të ashtuquajtura të integruara: tekste, dokumente, fotografi ose filma të shkurtër që janë ruajtur në një palë tjetër, por që shfaqen në faqen tonë ose përmes saj.

Prandaj, nëse hasni ndonjë skedar të tillë personalizimi në këtë faqe interneti, të cilin nuk e kemi përmendur më lart, ju lutemi, na e bëni të ditur. Ose kontaktoni drejtpërdrejt palën e tretë përkatëse dhe pyesni se çfarë kukish vendosin ata, arsyen për këtë, jetëgjatësinë e kukit, si edhe mënyrën se si ata garantojnë privatësinë tuaj.

8. Kontakti
Neve mund të na duhet t’i përshtatim këto deklarata herë pas here, që mund të sjellë ndryshime në uebsajtin tonë ose në rregulloret mbi kukit. Neve na lejohet të ndryshojmë përmbajtjen e deklaratave dhe kukive të listuara në çdo moment dhe pa paralajmërim paraprak. Mund të vizitoni këtë faqe për variantin më të fundit.

Nëse ende keni pyetje dhe/ose komente, mund të na kontaktoni këtu.
Përditësuar më 2018